Այս բաժնում կպատկերվեն թեստերի արդյունքները։

Թեստերի լավագույն 25 արդյունքները
Quiz User Score
Թեստ 1 թվաբանություն բաժին Guest 100.00 %
9-րդ դասարան, տարբերակ 1 Guest 100.00 %
9-րդ դասարան, տարբերակ 1 Guest 100.00 %
Թեստ 2 - արտահայտություններ Guest 100.00 %
9-րդ դասարան, տարբերակ 4 Guest 100.00 %
9-րդ դասարան, տարբերակ 1 Guest 100.00 %
Թեստ 1 թվաբանություն բաժին Guest 100.00 %
9-րդ դասարան, տարբերակ 1 Guest 100.00 %
9-րդ դասարան, տարբերակ 1 Guest 100.00 %
9-րդ դասարան, տարբերակ 1 Guest 100.00 %
9-րդ դասարան, տարբերակ 5 Guest 100.00 %
9-րդ դասարան, տարբերակ 5 Guest 100.00 %
9-րդ դասարան, տարբերակ 1 Guest 100.00 %
Թվային բազմություններ Guest 100.00 %
Թվային բազմություններ Guest 100.00 %
Թեստ 1 թվաբանություն բաժին Guest 100.00 %
Թեստ 1 թվաբանություն բաժին Guest 100.00 %
Թեստ 2 թվաբանություն բաժին Guest 100.00 %
9-րդ դասարան, տարբերակ 3 Guest 100.00 %
9-րդ դասարան, տարբերակ 3 Guest 100.00 %
Թվային բազմություններ Guest 100.00 %
Թեստ 1 - արտահայտություններ Guest 100.00 %
9-րդ դասարան, տարբերակ 1 Guest 100.00 %
Թվային բազմություններ Guest 100.00 %
9-րդ դասարան, տարբերակ 4 Guest 100.00 %