Բարձրագույն հանրարաշվի տարրերը

Գծային հավասարումների համակարգեր, դետերմինանտներ

 Գծային հավասարումների համակարգեր (ընդհանուր դեպքը)

Մատրիցների հանրահաշիվ

Կոմպլեքս թվեր

Բազմանդամներ և նրանց արմատները

Քառակուսային ձևեր

Գծային տարածություններ

Էվկլիդյան տարածություններ

Բազմանդամների արմատների հաշվումը

Դաշտեր և բազմանդամներ

Դաս 44։ Օղակ։
Դաս 45։ Դաշտ։

Բազմանդամներ մի քանի անհայտներից

Բազմանդամներ ռացիոնալ գործակիցներով

Մատրիցի նորմալ ձևը

Խմբեր

Դաս 64։ Ենթախմբեր։
Կիսվեք Գրեք մեզ
Free Joomla! templates by AgeThemes