Անալիտիկ երկրաչափության տարրերը

Կոորդինատների մեթոդը

Գծեր և նրանց հավասարումները

Ուղիղ գիծ

Կոնական հատույթների տարրական տեսությունը

Դաս 2։ Շրջանագիծ։
Դաս 3։ Էլիպս։
Դաս 5։ Պարաբոլ։
Դաս 15։ Շոշափող։

Կորդինատների ձևափոխումը։ Գծերի դասակարգումը

2-րդ և 3-րդ կարգի դետերմինանտներ

Կոորդինատների մեթոդը տարածության մեջ

Վեկտորական հանրահաշվի տարրերը

Հավասարումների երկրաչափական նկարագրությունը

Դաս 4։ Սֆերա։

Հարթություն 

Ուղիղ գիծ։

Գլանային և կոնական մակերևույթներ, պտտման մակերևույթներ, 2-րդ կարգի մակերևույթներ

Դաս 5։ Էլիպսոիդ։
Կիսվեք Գրեք մեզ
Free Joomla! templates by AgeThemes